Primary Content: Home

Základní informace o nás pro Vás

logo1

DMS Energy s.r.o. výpis z Obchodního rejstřiku.

logo1

Specializací naší společnosti je příprava energetických projektů ve vazbě na vyhlášené, připravované dotační výzvy z operačních programů Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK), Životní prostředí (OP ŽP) a Zaměstnanost (OP Z).

logo1

Dále neméně smysluplná činnost naší společnosti je provoz tepelných zdrojů, soustav na principu outsoursingu. Význačně se tak sníží Vaše náklady na provoz Vašeho tepelného hospodářství.

logo1

Při propojení obou aktivit dosáhneme jak snížení Vašich provozních nákladů tak docílíme význačných energetických úspor.

 

logo1